Wizytacja i bierzmowanie

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez ordynariusza diecezji lub w jego imieniu. W naszej parafii taka wizytacja odbyła się w niedzielę i poniedziałek tj. w dniach 2 i 3 kwietnia 2017 roku. Z tej okazji gościliśmy w naszej wspólnocie księdza biskupa Romualda Kamińskiego – biskupa pomocniczego (sufragana) diecezji ełckiej.

Czytaj dalej »

Pogrzeb mamy ks. proboszcza

28 stycznia w m. Jerutki koło Szczytna pożegnaliśmy śp. Marię Korosteńską – mamę naszego ks. proboszcza Tadeusza.

Czytaj dalej »

Kondolencje

Ks. proboszczowi Tadeuszowi Korosteńskiemu 
wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci
Mamy
składają parafianie