Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest pierwszym dniem Triduum Paschalnego. Upamiętnia on Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii.

W trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej śpiewany jest hymn „Chwała na wysokości Bogu”, po czym wszystkie dzwony zostały wyciszone, zamiast dzwonków używane są klekotki aż do Wielkiej Soboty. Następnie odbył się gest obmycia nóg dwunastu osobom. A na zakończenie zostały złożone na ręce naszego ks. proboszcza kwiaty z okazji święta kapłana/SS/

Komentowanie wyłączone