Archiwa: kwiecień, 2017

Triduum Paschalne

Triduum Paschalne to nazwa uroczystości obchodzonych w Kościele katolickim pod koniec tak zwanego Wielkiego Tygodnia. Poprzedzają one Niedzielę Wielkanocną.Określenie to wywodzi sięz języka łacińskiego, gdzie „triduum” znaczy tyle co „trzy dni”, a zatem chodzi tu o: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Przymiotnik „Paschalny” wskazuje z kolei na związek owych uroczystości z hebrajskim świętem Paschy, podczas którego, jak podają Ewangelie, rozegrały się najważniejsze wydarzenia związane z ofiarą Jezusa Chrystusa: Ostatnia Wieczerza, męka oraz śmierć na krzyżu. Do Triduum Paschalnego zalicza się również Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego.

Czytaj dalej »

Wizytacja i bierzmowanie

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez ordynariusza diecezji lub w jego imieniu. W naszej parafii taka wizytacja odbyła się w niedzielę i poniedziałek tj. w dniach 2 i 3 kwietnia 2017 roku. Z tej okazji gościliśmy w naszej wspólnocie księdza biskupa Romualda Kamińskiego – biskupa pomocniczego (sufragana) diecezji ełckiej.

Czytaj dalej »