Wsparcie dla sanktuarium w Studzienicznej

„Jedni drugich brzemiona nieście. Bardzo dziękuję za wsparcie materialne i duchowe. Ciężar pożogi niesiony z wami jest lżejszy.  Z mojej strony ofiaruję modlitwę w sanktuarium w Studzienicznej za was i wasze rodziny.

ks. Janusz.

Na apel kustosza sanktuarium w Studzienicznej ks. Wojciecha Stokłosa, nasza parafia odpowiadając na apel zebrała kwotę 2800zł. (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), którą przekazała 7 listopada na ręce ks. Janusza.

ks. Tadeusz

Komentowanie wyłączone